Bygga med miljömedvetet tänk


Det är många som idag försöker att leva miljövänligt och ekologiskt, vilket är en bra trend för hela vår planet och för vår och barnens framtid. Om ni nu funderar på att bygga hus eller renovera, så är det att rekommendera att bygga ett miljövänligt hus. Det är många som vill bo i miljövänliga hus, vilket gör att utbudet av nya produkter och material för detta ökar ständigt. Allt ifrån fönster, energilösningar som sparar både pengar och på utsläpp, eller hur spillmaterial tas omhand.

Bygga ekologiskt handlar om att använda rätt byggmatieral. Ett miljövänligt byggmaterial ska skapa så lite problem som möjligt under byggandet, tillverkning, när det blir avfall och boende. Materialet ska även vara möjligt att återanvända, energisnålt, resurssnålt och helst vara lokalt producerat för att minska transporten. Finns det något material som uppfyller alla dessa krav? Det finns säkert, men det är inte många. Men det finns alltid något som är bättre än det andra och som man då borde välja. Allt material ska fungera bra tillsammans i huset och var bra ur miljöhänseende. Ett sätt att bygga miljövänligt på, som även kostar lite mindre för plånboken, är att återanvända byggmaterial. Det finns flera ställen på Internet där det går att annonsera ut och köpa begagnat byggmaterial!

Vad är miljövänliga material? Vad som verkligen är miljövänligt är svårt att säga. Men nu börjar fler hus av trä att byggas, istället för av betong och stål. Det är för att många menar att trä är ett naturligare material som kan återvinnas och bidra till mindre koldioxidutsläpp. Men andra menar att betong är lika bra att använda som trä, då det håller längre och kan användas på ett mer mångsidigt sätt. Men det allra viktigaste är trots allt att använda rätt material vid rätt tillfälle. Både miljö och människor skadas av att bygga fel eller inte tänka efter vilket material som passar bäst innan man börjar bygga.

Miljövänlig uppvärmning av huset är en annan viktig sak att tänka på när man ska bygga ekologiskt och värna om miljön. Under de senaste åren har vedeldning blivit populärt då det är ett pålitligt och effektivt alternativ till uppvärmning. Många har även köpt braskaminer efter kraftigt höjda elpriser och elavbrott orsakade av stormar. Efterfrågan på miljömärkta kaminer har även ökat då miljöfrågan har fått större betydelse hos många. När det kommer till vedeldning ska man dock tänka på att gammal teknik påverkar miljön negativt. Men idag är dock flera eldstäder utrustade med brännkammare som verkar skonsamt för miljön. Miljövänlig eldning ska vara kort och intensiv med bra torr ved. Ugnen ska även utnyttja vedens energi ytterst effektivt och ge en ren nyttovärme under hela eldningstiden.

Sammanfattningsvis så är uppvärmning av huset och vilket material som används främst det man ska tänka på när man ska bygga hus eller renovera. Det finns alltid bättre och miljövänligare alternativ som kommer att löna sig för alla i längden!

Bildkälla hobbit-huset: simondale.net

Rekommenderad text:  Att bygga hus ekologiskt på Villaliv