Diskussion om transport av varor


Miljö är ett hett ämne som får diskussionsbordet att koka över emellanåt. Det är ett ämne som alltid behöver diskuteras just för att det är en så stor del av vardagen. Ämnet berör inte endast ett land eller en viss folkgrupp utan miljön är ett av de få ämnen som påverkar och rör hela jordens befolkning. Alla människor bidrar på något sätt antingen till miljöns förstörelse eller räddning omedvetet eller medvetet.

Ett ämne som har kommit på tapeten och fortsätter att återkomma år efter år är transport av varor. På media och nyheterna har folk fått ta del av företag som väljer att hyra container för att få ut sina produkter till kunder över hela världen. Alla länder runt om i världen exporterar och lever på någon typ av handel. När det förekommer handel behöver varorna transporteras från sin produktionsplats till de nya ägarna. För att kunna frakta så många varor som möjligt till lägsta pris används det olika typer av transporter. Allt ifrån varor till djur som ska till slakt levereras oftast genom att ett företag valt att hyra container för billig transport.

Här i Sverige pratas det mycket om närproducerat och att den svenska handeln och miljön ska gynnas. Istället för att köpa in laster med produkter som levereras via container från Kina ska man gynna den svenska handeln och köpa varor från närliggande företag och gårdar. Dock är det inte alla som är villiga att ge upp sina inköp då det är mycket billigare att handla från Kina. Ekonomi är det som styr världen och de flesta av världens befolkning ser ur ett ekonomiskt perspektiv när det kommer till handel och transport. Svenska företag är inte oskyldiga utan vissa tillverkar sina varor nere i Kina för att sedan skicka upp varorna genom att hyra container till Sverige.