Din värme är någon annans kyla

Det är dags att konfrontera faktum. ur man än väljer att ser på det så finns det inte oändligt med resurser. På ett visst sätt innebär det att varje person som förbrukar mer resurser än nödvändigt, samtidigt gör att det blir färre kvar till alla andra. Traditionellt sett är det de mest utsatta länder och […]