Din värme är någon annans kyla


Det är dags att konfrontera faktum. ur man än väljer att ser på det så finns det inte oändligt med resurser. På ett visst sätt innebär det att varje person som förbrukar mer resurser än nödvändigt, samtidigt gör att det blir färre kvar till alla andra. Traditionellt sett är det de mest utsatta länder och områden som har fått betala notan. Genom att vi i välutvecklade länder väljer att förvandla allt vi gör till en extra allt-lösning, riskerar vi att ta framtiden från kommande generationer. Särskilt de som växer upp i platser präglade av dåliga förutsättningar. Det kan låta dramatiskt, men sanningen har aldrig varit särskilt bekväm.

Därför bör vi se det som att vi har en plikt, en skyldighet och ett ansvar att se till att alla energilösningar vi har är så effektiva som möjligt. När det kommer till uppvärmning använder många av oss väldigt dåliga lösningar. Exempelvis är det inte ovanligt att elda med ved, bara för att det är så mysigt, och använda ytterligare element bara för att det är lite kallt. Inget av detta är särskilda hållbara lösningar. Vad man kan göra är att omvärdera sin uppvärmning och se vilka alternativ som finns. Ett alternativ är golvvärme vilket anses vara en väldigt energismart val. Denna lösning fungerar även med många olika typer av värme: vattenburen, luftburen eller elektrisk. I och med 1 januari 2018 kommer även en lagändring som ställer särskilda krav på att rumsvärmare måste vara särskild effektiva.

Vi menar att det kan vara dags att se över uppvärmningen i det egna hushållet. Genom att anlita en fackman går det att snabbt och enkelt få en uppskattning av hur mycket det kan kosta att installera ett golvvärmesystem, och att anpassa boendet för att få så mycket som möjligt ur värmegolven. Se det inte bara som en utgift. Det är även en chans att investera i det egna hemmet och att rusta för framtiden. Framförallt är det även en chans att göra något för kommande generationer. Genom att göra våra egna liv mer energieffektiva, sparar vi resurser till de som kommer att behöva dem i framtiden.